Hjem
Sosiologisk institutt

Høy professortetthet

Fra neste måned vil sannsynligvis alle fast vitenskapelige kvinnelige ansatte på Sosiologisk institutt være professorer.

Hovedinnhold

I dag er det seks kvinnelige fast vitenskapelig ansatte ved Sosiologisk institutt som er professorer, og etter fakultetsstyremøtet den 12. juni vil sannsynligvis alle kvinnelige fast vitenskapelig ansatt være professorer.

Instituttleder Hans-Tore Hansen gir i På Høyden (23.5.2012) en del av æren til forbilder som professor emerita Kari Wærness, som er en foregangsfigur innen norsk likestillingsforskning.

–  Vi har hatt veldig gode forbilder på instituttet. Kari Wærness er en av våre mest profilerte sosiologer og den type person som bidrar til å dra ting framover. Når det først er etablert et sterkt miljø vil det også tiltrekke flere, sier Hansen til På Høyden.

Ifølge Hansen er også noe av årsaken at flere av de kvinnelige vitenskapelig ansatte har kommet inn i senere år etter at kravene til universitetene har økt. Dette har gjort at de som har blitt ansatt i utgangspunktet har vært svært kompetente.

Dette er riktignok ikke et spesielt for kvinnene på instituttet, mener Hansen. Det er et generelt høyt nivå på de vitenskapelige ved instituttet og blant mennene ligger flere førsteamanuenser an til opprykk. Engasjement i fag og aktiv forskning trekkes av Hansen frem som grunner til professortettheten. I tillegg er publikasjonsvirksomhet en forutsetning for å bli professor og dette har instituttet vært bra på.