Hjem
Sosiologisk institutt
Oppnevning

Oppnevnt som UiB sin representant til Nordic India Centre (NCI)

Førsteamanuensis Alf G. Nilsen er ny representant for Universitetet i Bergen til India Nordic Centre.

Foto/ill.:
Nordic India Centre

Hovedinnhold

The Nordic Centre in India (NCI) er en sammenslutning av ledende universiteter og forskningsinstitusjoner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det ble etablert i 2001 med det formål å legge til rette for samarbeid innen forskning og høyere utdanning mellom de nordiske landene og India. Sekretariatetsenteret sirkulerer mellom medlems-universitetene. Fra 2014 er det Umeå Universit i Sverige som har avsnaret for sekretariatet. 

Alf G. Nilsen overtar vervet som UiBs representant for sosialantropolog Kathinka Frøystad som har hatt vervet de seks siste årene.