Hjem
Sosiologisk institutt
Sykefravær

Fører økt fødealder til større kjønnsforskjeller i sykefraværet?

Anja M. S. Ariansen ved Sosiologisk institutt har sammen med Arnstein Mykletun publisert en ny studie hvor de ser på om høyere gjennomsnittelige fødealder for førstefødte fører til større kjønnsforskjeller i sykefraværet.

Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Fødealderen for noske kvinner økte fra 23,2 til 28,5 år mellom 1970-2012. Økt alder ved første fødsel øker risikoen for medisinke komplikasjoner under og etter førdsel. Sykefraværet under svangerskap har økt betraktelig de siste to tiårene sammenliknet med gruppen av ikke-gravide kvinner.

Forfatterne har gjennomført en registerstudie for å se på sykefraværet hos norske arbeidstakere i perioden 1993-2007. Resultatene viser at utsettelse av første graviditet ikke kan forklare det økte sykefraværet for gravide i perioden. Sykefraværet for gravide mellom 20-24 år økte med 0,96 % per kalenderår i perioden, mens sykefraværet for gravide mellom 30-34 økte med 0,60 %. Gjennomsnittet for alle gravide kvinner (20-44 år) lå på 0,94% per år mot 0,29 % for ikke-gravide og 0,14 for menn.

Økningen i sykefraværet under gravidiet er substansiell, men skyldes ikke høyere fødealder. Årsaken til økte kjønnsforskjeller i sykefraværet er hovedsakling høyere fravær blant ikke-gravide kvinner, selv om tilnærmingsvis 1/4 av økningen i fraværet kan tilskrives gravide.

Les hele artikkelen her.