Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

International Journal of Social Research Methodology

Spesialutgave av "International Journal of Social Research Methodology" til ære for Professor Julia Brannen

Hovedinnhold

Julia Brannen er knyttet til Sosiologisk institutt som prof. II på det NFR finansierte prosjektet Intergenerational Transmissions in the Transition to Adulthood. Hun har tidligere vært prof. II ved instituttet i to perioder. I anledning hennes fratredelse som med-redaktør av International Journal of Social Science Research Methodology, har tidsskriftet et spesialnummer om Brannens viktige bidrag til internasjonal metodediskusjon. Hun har publisert en rekke artikler og bokkapitler om metodologiske problemstillinger og var en av to grunnleggere av tidsskriftet som i løpet av 17 år har blitt et av de viktigste på området.

Redaktører har vært instituttets egen Professor Ann Nilsen og Professor Rosalind Edwards fra Division of Sociology, Social Policy and Criminology, University of Southampton.