Hjem
Sosiologisk institutt
NRF programmet MILJØ 2015

Avsluttet prosjekt: Manufacturing legitimacy of environmental policy

Prosjektet har vært en del av NFRs program MILJØ 2015.

Bilde og illustrasjon

Hovedinnhold

Siden 1945 har miljøpolitikken på Stortinget endret seg en god del. Men fortsatt er argumentasjonen preget av at miljøet skal være til nytte for oss mennesker. Stortinget har siden 1814 vært åstedet for store avgjørelser i norsk politikk.

Men hvilke argumenter politikerne bruker for å fremme sine standpunkt?

"Dette har variert", sier stipendiat Gisle Andersen ved Sosiologisk Institut (UIB). Han har lest tusenvis av utskrifter fra Stortingssalen for å studere argumentasjonen i natur- og miljøsaker etter 1945. Studien er finansiert av programmet Miljø 2015.

Les mer på forskning.no