Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Study of externalising and internalising problem behaviour

Post Doc Miia Bask har publisert en artikkelen "Externalising and internalising problem behaviour among Swedish adolescent boys and girls" i siste utgave av International Journal of Social Welfare.

Illustrasjon

Artikkelen tar for seg problemadferd blant blant svenske gutter og jenter. Hovedspørsmålet er om det finnes forskjeller i opphopning av problemer blant ungdom med ulike karakteristika når det gjelder atferd, demografi og sosial tilhørighet. Kildematerialet består alle niende-klassinger i en provins i Midt-Sverige i 2008 (N = 3095).

Les mer om artikkelen på International Journal of Social Welfare sine sider.