Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

We Make Our Own History: Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism

Alf Gunvald Nilsen, førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, har i samarbeid med Laurence Cox, sosiolog ved National University of Ireland i Maynooth, skrevet boken som nylig ble publisert av Pluto Press.

Illustrasjon

Hovedinnhold

I boken argumenterer de to for at marxistisk teori er en høyst relevant ressurs for å forstå sosiale bevegelser - ikke bare fra et akademisk ståsted, men også i forhold til de strategiske utfordringene som aktivister står overfor i sin praksis. Med dette som utgangspunkt analyserer de to fremveksten av nyliberalismen som et politisk prosjekt, og drøfter bølgen av protester som i senere tid har utfordret prosjektets legitimitet. Nilsen og Cox har også nylig skrevet om boken i E-International Relations og Discover Society. 

Se også: