Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Ny artikkel av Ingrid R. Lundeberg og Jan-Kåre Breivik

ill

Hovedinnhold

Empirisk grunnlag

Med utgangspunkt i saker hvor døve er involvert, enten som saksøkere eller ofre, setter denne studien fokus på hvordan rettsvesenet tilrettelegger for og hensyntar språkforskjeller i rettsprosessen.

Studien er basert på data fra observasjoner av rettssaker - både sivile og kriminelle - på rettsdokumenter og vedtak, og på intervjuer med tiltalte og andre som er involvert i rettsprosessen. Spesielt fokuseres det på en døv mann, Lars, som gikk til retten med sin tvangsinnleggelse på en psykriatisk institusjon. 

Tilgjengelighet, ansvarlighet og diskriminerig i rettssystemet

Sakene kan forstås som kritiske hendelser "av urettferdighet" i form av kommunikative barrierer som har ført til debatt i og utenfor døvesamfunnet. Videre belyser sakene bl.a. spørsmål om tilgjengelighet, ansvarlighet og diskriminering i det juridiske systemet. I diskusjonen ser forfatterne på de muligheter og ulikheter som ligger i det juridiske systemet og foreslår flere nivåer av urettferdighet.

Les mer om artikkelen her