Hjem
Sosiologisk institutt
Fødselspermisjon

Wærness i debatten om lønnet permisjon

Hvem skal passe spedbarna mens mor og far er på jobb? spør professor emeritia Kari Wærness i en kommentar i Dagbladet i dag.

Kari Wærness med kommenatr i Dagbladet

Hovedinnhold

Wærness skriver kommentaren som til Kari Vea Salvanes sin kronikk «Har vi for lang lønnet permisjon?» hvor økonomen i en studie finner at forlengeslen av fødselspermisjon 87-92 "verken har ført til økt yrkesdeltakelse eller bedre lønn for kvinner eller til at barna gjør det bedre på skolen."

Wærness stiller seg undrende til konklusjonen om at "vi i dag burde bruke mesteparten av pengene som går til denne permisjonen på andre måter som øker barns velferd mer, og uten at det ville gå ut over likestillingen mellom menn og kvinner."

Her kan du lese saken på nett.