Hjem
Sosiologisk institutt
forskning.no

Yrkesfag og rekruttering

Syv av av landets fremste forskere på yrkesfag ble bedt om hjelp til å forstå hvorfor fagene ikke lenger er populære. Blant bidragsyterne finner vi Ole Johnny Olsen og PhD kandidat Kaja Reegård fra Sosiologisk institutt.

Artikkel på forskning.no

Hovedinnhold

Et fag i krise?

Frafallet er stort og rekrutteringen er lav. Næringene, politikerne og skole-Norge roper om krise. Er det krise i yrkesfagene?

Ole Johnny Olsen forteller om mange stolte fagarbeidere som avlegger fagbrev og at mange egentlig er motiverte for en mer praktisk vei til arbeidslivet. 

- Men den rådende ideologien om at studiespesialisering er veien til vinnersporet, gir liten støtte til realisering av slike ønsker, sier han.

Dermed går han rett inn i det flere av forskerne mener er selve kjernen i problemet om yrkesfag - nemlig fagenes lave status.

Les mer om saken på forskning.no

 

Usikkerhet driver ungdom inn på studiespesialisering

Elever som i flokk og følge søker seg til studiespesialisering, en utdanning der fremtiden enten er full av usikkerhet eller full av muligheter - alt ettersom hvordan man ser det.

Preferanser, motivasjon og interesser spiller inn når elever velger studiespesialiserende fag. Forsker på Fafo og PhD kandidat ved instituttet Kaja Reegård, ser i tillegg to andre forklaringer. 

- For det første ønsker ungdom seg videre til høyere utdanning. Det oppfattes som viktig for jobbmuligheter i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsmarked. For det andre søker ungdom seg til studiespesialisering fordi de er usikre, og opplever at det er for tidlig å fatte et yrkesvalg. Ved å søke studiespesialisering kan de utsette valget, samtidig som de oppfatter å ha valgfrihet, sier Reegård.

 

Trengs det et opprør?

Til forskning.no sier Olsen videre han helst ser at ungdommer velger utdanning ut fra interesser og motivasjon. Dette forutsetter flere likeverdige utdanningsløp og større muligheter til å ta videregående når den enkelte føler at tiden er moden, sier han videre. 

- Det krever nok også et opprør mot holdningene som setter teoretisk kunnskap og akademisk utdanning over erfaring og praksis, sier han.

Les mer om hva forskerne mener er rett medisin for å løse krisen