Hjem
Sosiologisk institutt

Vitenskapsteori og etikk

Illustrasjon
Foto/ill.:
©tgu

Hovedinnhold

Instituttet har mange PhD kandidater. I forskerutdanningen deres er opplæring i vitenskapsteori og etikk en viktig og obligatorisk del. På disse sidene finner du vitenskaps-teoretiske essay skrevet av instiuttets PhD kandidater.