Hjem
Sosiologisk institutt
Kronikk i BT

Et rettsikkerhetsproblem?

Tidligere masterstudent ved Sosiologisk institutt, Audun Løvlie har skrevet kronikk i Bergens tidene om sakskyndige som presmissleverandører for domsstolene.

Illustrasjon

Hovedinnhold

Kronikken basserer seg på hans masteroppgave "Risiko for tilregnelighet. En sosiologisk analyse av strafferettspsykiatrisk praksis omkring tilregnlighetsspørsmål" som belyser hvordan rettspsykiatrisk sakkyndige gjennomfører sitt arbeid med den tiltalte og deres møte med de rettsvitenskapelige ekspertene i rettssalen.