Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning til Universitetet i Bergen

Fra 1. November 2014 flytter Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning og migrasjonsforskning.no til Universitetet i Bergen.

Illustrasjonsbilder

Hovedinnhold

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter på feltet. Nettverket skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, næringsliv og alle andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon.

Fra 1. November 2014 flytter Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning og migrasjonsforskning.no til Universitetet i Bergen. Susanne Bygnes, postdoktor ved sosiologisk institutt, er ny leder for nettverket og sosiologisk institutt inngår i samarbeidet med å drifte nettsiden.