Hjem
Sosiologisk institutt
Debattinnlegg

«Litt likestilling»

PhD Synnøve Fluge har skrevet debattinnlegg i Studvest

Illustrasjon

Hovedinnhold

STUDVEST har satt fokus på  temaet likestilling og utdanning. Over flere artikler har avisen satt fokus på kjønnsforskjeller og karriere.