Hjem
Sosiologisk institutt
Disputas

Frå face-to-face til Facebook?

Ivar Sognnæs Eimhjellen disputerer fredag 21. november 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “From face-to-face to Facebook? Web technologies in Norwegian civil society”.

Illustrasjon

Hovedinnhold