Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Utvikling og varighet i velferdsproblemer over tid.

Postdoktor Miia Bask har publisert en artikkel i Social Indicators Resarch som handler om velferdsproblemer over tid.

Ilustrasjon
Foto/ill.:
©TGU

Hovedinnhold

Datasettet er svensk

Artikkelen er basert på longitudinelle svenske data som viser utvikling og varighet av velferdsproblemer over tid. Datasettet ble samlet i 4 tidsfaser og N=7967:

  • Fase 1: 1979
  • Fase 2: 1986-1987
  • Fase 3: 1994-1995
  • Fase 4: 2002-2003

Fire viktige funn

For det første viser resultatene at alle velferdsproblemer har en tendens til å vedvare. F.eks. er sannsynligheten for å lide av mangel på en nær venn i fjerde fase var 57.1% hvis en led av dette problemet i den tredje fase.

For det andre viser dataene at økonomiske problemer utgjorde det velferdsproblemet som er assosiasjonet med flest andre velferdsproblemer.

For det tredje viser dataene at utvikling av velferdsproblemer er signifikant forskjellig mellom ulike kategorier. F. eks. hyppigheten av velferdsproblemer høyere hos menn sammenlignet med kvinner, hos innvandrere sammenlignet med innfødte svensker, enkeltpersoner sammenlignet med enkeltpersoner i par, og dårlig utdannede personer sammenlignet med høyt utdannede personer.

Til slutt viser longituninelle analyser at individer i enkelte kategorier har opplevd økende velferdsproblemer også i perioder når individer i andre kategorier har opplevd en positiv utvikling i velferd. Et slikt eksempel er enslige forsørgere i perioden mellom 1979 og 1986-1987.