Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Født selger – eller kan det læres?

PhD Kaja Reegård har publisert en ny artikkel i Vocations and Learning.

Plakat
Foto/ill.:
©TGU

Hovedinnhold

Artikkelen handler om fagopplæring i salgsfaget i Norge. Basert på intervjuer med lærlinger og deres sjefer, analyseres forhold som fremmer læring og faglig utvikling. Lærlingene blir raskt kastet ut i arbeidsoppgaver uten særlig instruksjon eller opplæring.

I motsetning til rådende litteratur på feltet som omtaler slik praksis som læringshemmende, finner jeg derimot at dette virker positivt på læring og utvikling av selvtillit. Tilliten lærlingene blir vist, og ansvaret de tar, fører med seg opplevelser av mestring. Dette søkes forstått gjennom analyser av organiseringen av arbeidet i lærebedriften.