Hjem
Sosiologisk institutt
Nytt bok-kapittel

Distant Suffering, Volunteering, and Solidarity

Bente Nicolaysen bidrar med et kapittel i den nye boken "Solidarity - Theory and Practice".

Illustrasjon

Hovedinnhold

Boken "Solidarity - Theory and practice" er redigert av Arto Laitinen ved Universitetet i Tampere og Anne Birgitta Pessi* ved Universitetet i Helsinki.

Boken en samling kapitler fra filosofer, sosial psykologer og samfunnsvitere om hvordan den moderne sosiale virkelighet relaterer seg til solidaritetsbegrepet.

Bente Nicolaysen bidrar med et kapittel med tittelen "Distant Suffering, Volunteering, and Solidarity"