Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Diversity of occupational orientations in Sales vocational education and training

Stipendiat Kaja Reegård har med en artikkel i siste utgave av Journal of Education and Work.

Illustrasjon

Hovedinnhold

Ny artikkel publisert i Education and Work, Volume 28, Issue 3, 2015.

Artiklen tar for seg hvordan elever i yrkesfagene i salg/markedsføring innretter seg mot arbeidsmarkedet.