Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Subalterns and the State in the Longue Durée: Notes from "The Rebellious Century in the Bhil Heartland"

Alf Gunvald Nilsen har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Journal of Contemporary Asia. Artikkelen inngår i et spesialnummer av tidsskriftet som tar for seg folkelig motstand og politisk protest i indisk historie og samtid.

Alf G. Nilsen
Alf Gunvald Nilsen

Hovedinnhold

Nilsens artikkel - som har tittelen "Subalterns and the State in the Longue Durée: Notes from "The Rebellious Century in the Bhil Heartland" - tar for seg opprør mot britenes kolonistyre blant Bhil-adivasier i det vestlige India i en hundreårsperiode fra 1820 til 1920-tallet.

Artikkelen fokuserer på hvordan Bhil-adivasiene rettferdigjorde sine opprør gjennom å gjøre bruk av dominerende ideologier, og argumenterer for en historisk-sosiologisk forståelse av stat-samfunnsrelasjoner i studiet av folkelig motstand og politisk protest.

Nilsens artikkel er publisert som Open Access med støtte fra BORA-initiativet.