Hjem
Sosiologisk institutt
Søkertall

Gode søkertall for Sosiologisk Institutt

Da søknadsfristen for Samordna Opptak var ute, var det totalt sett god fremgang i forhold til fjoråret for Sosiologisk institutt

Fra auditoriet

Hovedinnhold

- Instituttet jobber kontinuerlig med å forbedre studietilbudet og læringsmiljøet, og vi mener vi har et godt tilbud til studentene, sier instituttstyrer Karen Christensen.

Evaluering av studietilbudet, oppdatering av undervisningen og god kontakt med Sosiologistudentene gir et godt læringsmiljø for både fagansvarlige og studenter.

 

Alle studentgrupper er like viktige

Bachelorprogrammet fikk i år 120 primærsøkere, en framgang på 7,1 % fra i fjor, mens årsstudiet endte med 83 primærsøkere. Dette er en fremgang på 53,7 %.

– For oss er alle studentgrupper like viktige og totalt sett er vi svært fornøyd med søkertallene, sier Christensen.

Studentmiljøet ved instituttet er svært aktivt. Fagutvalget har i de siste årene arrangert studieturer, faglunsjer og andre sosiale aktiviteter.

Universitetet i Bergen opplever en samlet økning i søkertallet på 4,8 prosent fra i fjor.