Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Om monstermastene i Hardanger

Professor Atle Møen og masterstudent Thomas Davidsen ved Sosiologisk Institutt anvender Jeffrey Alexanders kulturpragmatiske perspektiv til å forstå saken om monstermastene i Hardanger som et ekstraordinært sosialt drama.

Illustrasjon Monstermaster og fostide

Hovedinnhold

Artikklen er titulert "Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger - Et kulturelt-pragmatisk perspektiv", og kan leses i sin helhet i Tidsskrift for Samfunnsforskning 02/15