Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Alf Nilsen: "On Subaltern Politics and State Formation in the Longue Durée"

Alf Gunvald Nilsen skriver om statsdannelsesprosesser og kollektiv motstand for bloggen Progress in Political Economy, som er basert ved Universitetet i Sydney.

Alf Nilsen

Hovedinnhold

I blogposten "On Subaltern Politics and State Formation in the Longue Durée" tar Nilsen for seg en 100-års period i det vestlige Indias politiske utvikling og analyserer stats-samfunn relasjonene som vokste frem mellom henholdsvis britiske kolonimyndigheter, fyrstelige herskere, og Bhil-Adivasier. Han fokuserer på hvordan Bhil-Adivasiene mobiliserte mot marginalisering i disse endringsprosessene, og går på grunnlag av dette inn i en kritisk dialog med Partha Chatterjees perspektiver på de underordnedes politikk i India.

Artikkelen kan leses her.