Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Kari Wærness og Kari Tove Elvbakken: Mannen bør fortsatt ikke være part i abortloven

Professor emerita Kari Wærness i samarbeid med Kari Tove Elvbakken argumenterer imot et forslag fra Runar Døving om mannlig innblanding i abortloven.

Wærness og Elvbakken
Øverst: Kari Wærness ved Sosiologisk institutt. Nederst: Kari Tove Elvbakken ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Hovedinnhold

Les Wærness og Elvbakkens debattinnlegg her.

Les Runar Døvings tekst her.