Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Boksymposium i Sociology om ‘C. Wright Mills and The Sociological Imagination: contemporary perspectives (John Scott og Ann Nilsen (red.)

I mai 2012, 50 år etter C.Wright Mills’ bortgang, arrangerte Sosiologisk institutt et tre-dagers symposium over hans arbeider.

Ann Nilsen og John Scott

Hovedinnhold

I tillegg til norske forelesere kom de fleste fra Storbritannia, USA og Frankrike. Også publikum var internasjonalt. Professor John Scott fra Storbritannia var sammen med professor Ann Nilsen, Sosiologisk institutt, faglig ansvarlige for symposiet. I etterkant redigerte de boken C. Wright Mills and the Sociological Imagination: Contemporary Perspectives (Edward Elgar Publishers 2013) med bidrag fra alle foreleserne pluss noen inviterte personlige refleksjoner fra spesielt utvalgte deltakere.

Nylig har boken blitt gitt oppmerksomhet gjennom et boksymposium i det britiske tidsskriftet Sociology. Du kan lese de fire anmeldelsene her http://soc.sagepub.com/content/early/recent