Hjem
Sosiologisk institutt
Sosiologer i arbeidslivet

HMS-leder hos Intermec AS

Monica Hanøy har mastergrad i sosiologi og skrev masteroppgave om sykefraværet i Bergen kommune. Nå jobber hun som HMS-leder hos Intermec AS.

Hovedinnhold

Ettersom jeg ikke hadde en klar illusjon eller drøm om hva jeg skulle bli, ble valgmulighetene sosiologi gir en avgjørende faktor

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?
Jeg visste lite om hva sosiologi var, og jeg visste lite selv om hva jeg ville jobbe med. Etter litt undersøkelser om hva sosiologistudiet innebar, fant jeg at dette var interessante tema, samt at det ga mange muligheter og valg. Ettersom jeg ikke hadde en klar illusjon eller drøm om hva jeg skulle bli, ble valgmulighetene sosiologi gir en avgjørende faktor. I dag er jeg glad for at jeg valgte å satse på sosiologi, og tror selv at jeg er litt mer ydmyk og har en litt bedre forståelse for folks handlinger enn andre som ikke har det perspektivet en sosiolog har.

Hva skrev du masteroppgave om?
Sykefraværet i Bergen kommune (spesifisert inn mot barnehager). Jeg gjorde en komparativ undersøkelse der jeg sammenlignet 4 store barnehager med høyt og lavt fravær, samt 4 små barnehager med høyt og lavt sykefravær. Jeg reiste rundt til alle barnehagene og gjorde observasjoner, samt dybdeintervjuer. Jeg lærte mye i løpet av dette året, og det var en fantastisk følelse å ha fullført.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?
Litt relevant i forhold til at jeg opparbeidet meg mye kunnskap om betydningen av et godt arbeidsmiljø (fysisk og psykisk). Arbeidsmiljø er en viktig del av HMS.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (verv etc.)
Nei.

Hva jobber du med?
HMS pluss ansvar for lærlinger i bedriften, kvalitetsledelse/sertifiseringer og mye annet forefallende kontorarbeid.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?
Mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. Mye ansvar og utfordringer som å være med på å sikre at bedriften er sertifisert og tilfredsstiller krav for å bli leverandør til olje og subseamarkedet. Jobben med lærlingene er noe av det kjekkeste og gir meg mye positivt i løpet av en arbeidsdag.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Den første jobben etter studiene er den jobben jeg er i nå.

En annerledes hverdag med annen type ansvar og forventinger. Mer avhengig av folk rundt deg, samtidig som andre er avhengig av at du selv gjør din jobb for at ting skal gå rundt på arbeidsplassen. Det beste er å slippe all den dårlige samvittigheten for at du ikke sitter med nesen i bøkene hele dagen! Og at man kan unne seg å lese annet enn faglitteratur.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
Det må være at man må gi muligheter en sjanse, ikke være for kresen, men heller ikke bli for lenge i en jobb man mistrives i. Vær åpen for at sosiologi kan komme til nytte på mange områder. Du kan alltid dra fordel av å kunne se de bakenforliggende årsakene til mennesker og gruppers handlinger, og det gjør deg med ydmyk og reflektert.

Hvorfor bør nye søkere velge sosiologi?
Det åpner for mange muligheter senere i livet, samt at det gir mye forståelse og perspektiv på folk/grupper/samfunn sine handlinger. Jeg føler selv at jeg har en god forståelse for handlinger som skjer på arbeidsplassen, arbeidsmiljøet etc.

 

Les Hanøys masteroppgave her.