Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Liv Syltevik oppnevnes til utvalg om støtten til barnefamiliene

Liv Johanne Syltevik er i statsråd 19 juni 2015 oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg som skal gjennomgå støtten til barnefamiliene.

Syltevik

Hovedinnhold

Utvalget ledes av professor Anne Lise Ellingsæter, Universitetet i Oslo.  Øvrige medlemmer er Hege Brækhus, Mathilde Fasting, Lars Håkonsen, Elin Kvande, Simen Markussen, Axel West Pedersen og Thor Olav Thoresen. Utvalget skal beskrive det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, drøfte hva som bør være målsettingen med støtten til barnefamiliene, vurdere mulige endringer og er særlig bedt om å vurdere om det bør gjøres endringer i barnetrygden. Overføringer til barnefamilier var sist gjenstand for egen offentlig utredning i NOU 1996:13 Offentlige overføringer til barnefamilier (Longva-utvalget).

 

Les mer på Regjeringens sider.