Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Susanne Bygnes: Are They Leaving Because of the Crisis? The Sociological Significance of Anomie as a Motivation for Migration

Bygnes har skrevet en artikkel som omhandler hvorfor mange av de høyt utdannede spanjolene som reiste fra Spania etter at krisen rammet landet, legger så stor vekt på at de ikke reiste på grunn av krisen.

Susanne Bygnes nettsak I

Hovedinnhold

Ved å følge hvordan informantene snakker om krisen som årsak til å reise gir analysen en forklaring i tre "trinn": For det første er det mange av de høyt utdannede som hadde jobb før de dro, mange i denne gruppa rammes mindre hardt av krisen fordi ressurser fungerer som en buffer i nedgangstider. For det andre markerer de avstand fra det delvis medieskapte bildet av mindre ressurssterke spanjolers "krisemigrasjon", de motsetter seg altså antakelsen om å ha reist fordi de mistet jobben eller rømmer fra gjeld og fattigdom.

Siste del av artikkelen viser at migrasjonsårsakene disse informantene vektlegger kan betegnes som en bredere samfunnskrise. De har mistet troen på det spanske samfunnet og ser ikke lenger for seg en framtid for seg og sine i Spania.

Les artikkelen her.