Hjem
Sosiologisk institutt
News

Katharina Sass: Understanding comprehensive school reforms. Insights from comparative-historical sociology and power resources theory

Artikkelen ser på hvorvidt ulike teorier om velferdsstatens utvikling kan bidra til å analysere enhetsskolereformer og forskjeller i utdanningssystemer mellom land.

Skolebarn
Første dag av et langt utdanningsløp.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Hvordan kan vi forstå enhetsskolereformene i ulike land? Hvorfor har for eksempel de nordiske landene 10-årige enhetsskoler, mens andre vestlige land har utdanningssystemer som deler barna opp i mange ulike skoletyper fra ung alder? Kan teorier om velferdsstatens utvikling, slik som den såkalte «maktressurs-teorien», hjelpe oss med å analysere disse forskjellene? Dette er noen av spørsmålene stipendiat Katharina Sass diskuterer i hennes aktuelle artikkel i European Educational Research Journal.

Les hele artikkelen her.