Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Kristoffer Chelsom Vogt: The post-industrial society: from utopia to ideology

Kristoffer Chelsom Vogt har publisert en artikkel i tidsskriftet Work, Employmnent & Society. Her kritiserer han teorier om det post-industrielle samfunn for upresise fremstillinger av sosial endring.

Vogt work, employment and society

Hovedinnhold

Inspirert av Karl Mannheim (1936) argumenterer han for at ubevisst bruk av sentrale begreper post-industriell samfunnsteori kan bidra til å formidle et skjevt verdensbilde i spørsmål om kunnskap, arbeid og utdanning, og da særlig til at betydningen av praktisk arbeid og praktisk kunnskap oversees.

Les hele artikkelen i Work, Employment & Society.