Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Susanne Bygnes skriver om europeisk sør–nord-migrasjon i Sosiologisk tidsskrift

Artikkelen viser at sør–nord-migrasjonen i kjølvannet av krisen er mer enn en desperat flukt fra arbeidsledighet i hjemlandet.

Bygnes tidsskrift

Hovedinnhold

Den vidtrekkende mistilliten til det politiske systemet og følelsen av en dyptgripende håpløshet i hjemlandet er viktige migrasjonsfaktorer i tillegg til jobbmuligheter for dem som kommer til Norge.

Les artikkelen her.