Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Deltakelse på internasjonal workshop i Madrid

Karen Christensen, Lise Isaksen og Mariya Bikova representerte Sosiologisk institutt på en internasjonal workshop om velferdsstat, familie- og arbeidsliv i Madrid.

Compillation Wrkshop

Hovedinnhold

Den internasjonale workshopen ‘Welfare state, family and work-life balance: A Mediterranean and Scandinavian perspectives’ ble arrangert ved universitetet Carlos III de Madrid  den 29 september. 

Sammen med forskere fra Sverige, Finland, Spania og Norge diskuterte Isaksen, Christensen og Bikova hvilke utfordringer de nordiske velferdsstatene og velferdsstater i Sør Europa står overfor i lys av den økonomiske krisen i Europa og nedskjæringer i velferdsstatenes offentlige omsorgstilbud samt demografiske endringer slik som en aldrende befolkning med økt omsorgsbehov og kvinners økt deltakelse i arbeidslivet.