Hjem
Sosiologisk institutt
NY PUBLIKASJON

Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon

Atle Møen ved Sosiologisk institutt har publisert en ny artikkel i Sosiologisk tidsskrift med tittelen "Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon - Utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme".

Hovedinnhold

Denne artikkelen gjev eit framlegg til ein teoretisk analyse av korleis innsiktar frå Freud kan brukast til å fornya den sosiologiske teorien, når det gjeld å forstå samsvaret mellom psyke og samfunn, og når det gjeld å forstå det emosjonelle innslaget i danninga av fellesskapane. Det vert også lagt fram ei skisse av korleis Freuds perspektiv kan kasta ljos over dagens fornya tendensar til narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme, noko som kan tolkast som den mørke baksida av dei individuelle livsprosjekta.

Les hele artikkelen her.