Hjem
Sosiologisk institutt
Nytt kurs i sosiologi

Life courses in a Scandinavian welfare state

Sosiologisk institutt tilbyr frå våren 2016 eit nytt kurs i "Life courses in a Scandinavian Welfare State". Kurset fokuserer på hvordan velferd blir formidlet i de ulike fasene av livet innenfor konteksten av en skandinavisk velferdsstat.

Collage pictures life courses

Hovedinnhold

De siste årene har velferdsstaters utfordringer blitt et sentralt tema internasjonalt og ‘den nordiske modellen’ beundres stadig mer. Samtidig har misforståeler og ‘myter’ om hva velferdsstater egentlig gjør blitt stadig vanligere. Det nye kurset Life courses in a Scandinavian welfare state gjør bruk av et livsløpsperspektiv for å belyse disse og relaterte spørsmål. Kursets fokus er på de ulike institusjonelle kontekster hvor velferd formidles i ulike faser av livet og på hvordan disse har endret seg de siste tiårene.

Individualistiske forståelser av velferd utfordres gjennom forskning som viser av betydningen av ulike typer gjensidig avhengighet (interdependence). Betydningen av nye familieformasjoner, demografiske endringer, økt migrasjon, og ‘generasjonskonflikter’ blir også berørt. Kurset er engelskspråklig men eksamen kan avlegges på norsk.