Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Response: Not so fast...

Johs. Hjellbrekke har sammen med Magne Flemmen (UiO) på trykk en artikkel i siste utgave av The Sociological Review.

The Sociological Review

Hovedinnhold

Artikkelen fulle tittel er "Response: Not so fast: a comment on Atkinson and Deeming's ‘Class and cuisine in contemporary Britain: the social space, the space of food and their homology".

Som tittelen forteller er den et svar til en artikkel skrevet av Will Atkinson og Christopher Deeming. Denne har tittelen "Class and cuisine in contemporary Britain: the social space, the space of food and their homology" som stod på trykk i samme journal i nowember 2015.