Hjem
Sosiologisk institutt
Frafall i skolen

Hvorfor er gutter skoletapere?

Strukturelle hindringer forklarer mer enn at gutter ikke finner seg tilrette i skolen, ifølge Kristoffer Chelsom Vogt ved Sosiologisk institutt.

Dagbladet - frafall i skolen
Foto/ill.:
Dagbladet

Hovedinnhold

Dagbladet (20.02) tar opp problemet med frafall i skolen i saken "Derfor blir gutter skoletapere". Postdoktor ved Sosiologisk institutt, Kristoffer Chelsom Vogt, mener strukturelle hindringer i utdanningsløpet forklarer mer enn at gutter ikke finner seg til rette i skolen.

- I dag er det en tendens til at bedriftene ansetter ufaglærte, gjerne fra andre land, i stedet for lærlinger. Det kan fungere på kort sikt for den enkelte bedrift, men kan på lengre sikt føre til en utarming av hele fag- og yrkesopplæringen, sier han.

All oppmerksomheten rundt frafallet i skolen bidrar til å stemple yrkesfagene som risikofylte, mener han.

- Reform 94 satte som mål at 90 prosent skulle fullføre videregående innen fem år. Men ifølge OECD har hele 84 prosent av elevene fullført videregående etter 25 år. Hvis man altså gir folk litt mer tid, er ikke bildet så bekmørkt.

Den strenge norske definisjonen av frafall rammer særlig yrkesfagene, mener han.

- Her skjer nemlig de fleste fullføringene først etter at frafall er blitt erklært. Den gjennomsnittlige alderen for fullføring av yrkesfag i Norge er 28 år, nest høyest i OECD

Les saken i Dagbladet her.