Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Om makt, motstand og utvikling i sør

Alf Gunvald Nilsen har publisert en artikkel i tidsskriftet International Journal of Politics, Culture and Society (IJPCS)

Foside Alf G. Nilsen publikasjon

Hovedinnhold

I artikkelen "Power, Resistance and Development in the Global South: Notes Towards a Critical Research Agenda" utvikler Nilsen et teoretisk perspektiv på forholdet mellom makt og motstand i utviklingsprosesser og utviklingsdiskurser.

Perspektivet anvendes i en historisk orientert analyse som strekker seg fra antikoloniale frigjøringskamper til vår tids opprør mot nyliberalismen. Han reflekterer også over metodologiske utfordringer ved studiet av makt og motstand i majoritetsverdenen - det vil si, det globale sør.

Artikkelen er en del av en spesialutgave av tidsskriftet IJPCS som Nilsen har redigert sammen med Srila Roy (University of the Witwatersrand) om tematikken "globalizing sociology".