Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Bokkapittel om Mamata Banjeree

I boken "India's democracies" redigert av Arild Engelsen Ruud og Geir Heierstad, bidrar Kenneth Bo Nielsen med et kapittel om Mamata Banjeree

Forside bok

Hovedinnhold

Det indiske demokrati har ofte blitt karakterisert som "et puslespill som trosser teorier". Bokens perspektiv er at det indiske demokratiet må sees i lys av sin egen utvikling og praksis. Det mest karakteristiske ved det indiske demokratiet er dets mangfold av institusjoner som skal gjenspeile  landets mangfoldige og heterogene samfunn. Dette gir også et mangfold av demokratisk praksis.

Bidragsyterne til boken ser på demokratisk praksis i forskjellige deler av India og på ulike nivåer. Forskjellene i politisk kultur og deltakelse mellom sentrum og statene (periferi), og blant statene selv, avdekker den indiske stats heterogenitet. Like viktig er rollen disse forskjellene spiller i utforming av politikk (inkludert utenrikspolitikk), og den vekten politikere gir dem når de søker støtte i befolkningen. Selv på det lokale plan finnes særdeles ulike oppfatninger av hva demokrati betyr for ulike grupper. Kunnskap om dette er viktig når en søker å forstå komplekisteten i de nye forventingene som stilles til det indiske demokratiet, og til de utfordringene den indiske staten står overfor med økt folkelig mobilisering og demokratisk deltakelse.

Bokens femte kapittel er skrevet av Kenneth Bo Nielsen og titulert "Mamata Banerjee - Redefining Female Leadership". Her skildres og analyseres Mamata Banerjee som politisk leder. Kapittelet gir samtidig en bredere innsikt i fenomenet kvinnelig politisk lederskap i det indiske demokrati.

I samme bok bidrar også Alf Gunvald Nilsen med et kapittel titulert "Democratic Struggles in the Adivasi Heartland-Towards a Relational Conception of Subaltern Political Cultures and State- Society Relations in India".

Boken er en open access publikasjon tilgjengelig fra Universitetsforlagets sider