Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Migration, gender and low-paid work

Sammen med sin britiske kollega fra King's College London, Shereen Hussein har Karen Christensen skrevet en artikkel om mannlige migranter i omsorgsarbeid i Storbritannia.

Journal of Ethnic and Migration Studies
Foto/ill.:
@TGU

Hovedinnhold

Dette er et område det er forsket lite på fordi det meste av litteraturen på området har fokus på kvinner i menns arbeid, eller menn som høster fordeler av å være i et 'kvinnelig yrke'.

Denne artikkelen har slik et utradisjonelt fokus, fordi den fokuserer på menn som er migranter og på deres valg av omsorgsarbeid som samfunnsmessig assosieres med 'kvinnelighet' og 'lavstatus-arbeid'. Analysen i artikkelen viser til ulike men aktive måter de mannlige migranter forholder seg til adgangen til omsorgsarbeid.