Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Ny artikkel om tapsgrenser i pengespill

Bør tapsgrenser i pengespill tilpasses den enkeltes økonomiske situasjon?

SPILLFORSK har publisert en artikkel som ser på tapsgrenser i sammenheng med spillerenen sin inntekt.

One size does not fit all
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Vi brukt data fra de tre siste befolkningsundersøkelsene og datagrunnlaget besto av 14 630 personer som hadde deltatt i pengespill.

Resultatene tyder på at inntekt modererer empirisk utledede tapsgrenser for pengespill. Selv om replikasjon av denne studien er nødvendig, viser studien at inntektsbaserte tapsgrenser kan være bedre enn allmenne tapsgrenser for å forhindre pengespillrelatert skade.


Langeland E, Johnsen IF, Sømme KK, Morken AM, Erevik EK, Kolberg E, Jonsson J, Mentzoni RA and Pallesen S (2022) One size does not fit all. Should gambling loss limits be based on income? Front. Psychiatry 13:1005172. doi: 10.3389/fpsyt.2022.1005172

 

Frontiers | One size does not fit all. Should gambling loss limits be based on income? (frontiersin.org)