Home
Norwegian Competence Center for Gambling and Gaming Research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny artikkel om tapsgrenser i pengespill

Bør tapsgrenser i pengespill tilpasses den enkeltes økonomiske situasjon?

SPILLFORSK har publisert en artikkel som ser på tapsgrenser i sammenheng med spillerenen sin inntekt.

One size does not fit all
Photo:
UiB

Main content

Vi brukt data fra de tre siste befolkningsundersøkelsene og datagrunnlaget besto av 14 630 personer som hadde deltatt i pengespill.

Resultatene tyder på at inntekt modererer empirisk utledede tapsgrenser for pengespill. Selv om replikasjon av denne studien er nødvendig, viser studien at inntektsbaserte tapsgrenser kan være bedre enn allmenne tapsgrenser for å forhindre pengespillrelatert skade.


Langeland E, Johnsen IF, Sømme KK, Morken AM, Erevik EK, Kolberg E, Jonsson J, Mentzoni RA and Pallesen S (2022) One size does not fit all. Should gambling loss limits be based on income? Front. Psychiatry 13:1005172. doi: 10.3389/fpsyt.2022.1005172

 

Frontiers | One size does not fit all. Should gambling loss limits be based on income? (frontiersin.org)