Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Nyhetsarkiv for Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Torsdag 24. november var det klart for styremøte ved Universitetet i Bergen. På agendaen sto blant annet en orienteringssak der utkastet til ny strategi for 2023-2030 ble lagt fram.
Universitetet i Bergen inviterte hele universitetet til innspillsmøte om UiB som arbeidsplass. Innspillene tas med i strategiarbeidet som pågår for fullt.
Ein visjon om mangfald står sentralt i arbeidet med den nye UiB-strategien, men kva betyr mangfald, og korleis kan mangfaldspolitikk omsetjast i handling?
Vil du holde deg oppdatert på arbeidet med UiBs strategi for 2023-2030? Fakultetene inviteres til digitale allmøter.
– Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet. Som samfunnsinstitusjon er det vårt ansvar å gi både kollegaer og studenter like muligheter til å ta del i kunnskapsutviklingen, sier rektor Margareth Hagen.
Arbeidsgruppa som skal jobbe med UiB sin strategi for 2023-2030 har hatt sitt første ordinære møte. Etter planen vil Universitetsstyret vedta den nye strategien tidleg i 2023.
Fredag 3. juni inviterte rektoratet til innspillsmøte for ny UiB-strategi i Egget på Studentsenteret. Denne gangen var tema for møtet bærekraft. – Jeg er veldig glad for den brede deltakelsen under møtet i dag, med mange aktive både ansatte og studenter i publikum, sa rektor Margareth Hagen.
I forbindelse med arbeidet med UiB sin nye strategi, inviteres alle studenter og ansatte til å komme med sine innspill til temaet bærekraft.
I mai holdt Studentparlamentet sitt eget innspillmøte til ny strategi (2023-2030) i Egget på Studentsenteret. Her ga studentene ideer UiBs neste strategiperiode.
Dette analysedokumentet vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for UiBs nye strategi. Analysene skal danne et bilde av UiB, se på relevante utviklingstrekk og drøfte tiltak som er viktige for å sikre våre kjerneverdier og videreutvikle UiBs profil. Les analysenotatet her.
Onsdag 4. mai er satt av til et seminar for Universitetsstyret, universitetsledelsen og dekaner. Styreseminaret har tittelen "Ambisjoner for et nytt tiår".
Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati. Denne våren blir det lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess hvor ansatte og studenter er invitert til å bidra. Her er noen viktige milepæler.
Hva er viktig for deg som student eller ansatt ved UiB? Hvordan tenker du UiB bør utvikles i de kommende årene? Bidra til med dine innspill til strategi@uib.no.
Om lag hundre ansatte og studenter møtte opp for å høre om arbeidet som skal gjøres, og for å dele sine tanker om hvilken retning universitetet skal ta i årene som kommer. – Det kom mange gode innspill, og jeg vil takke innlederne og alle som møtte opp på møtet, sa rektor Margareth Hagen.