Hjem

Strategi

Nyhetsarkiv for Strategi

Helsecampus Årstadvollen skiftar namn til Alrek helseklynge. Det nye namnet på klyngesatsinga blei vedteke på universitetsstyremøte 12. april 2018.
Universitetsstyret støttet utvikling av økt samarbeid mellom UiB og kinesiske universiteter og vedtok den fremlagte handlingsplanen for Kina enstemmig.
Folkehelse stod på agendaen i det fjerde frokostmøtet for helseklyngen 15. februar, og rundt 50 deltakere hadde trosset stormkastene for å delta på arrangementet på Christie Café denne morgenen.
Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.
Rektor Dag Rune Olsen lova å gjere UiB klimanøytralt innan 2030.
I februar starter vi med gravearbeider i Årstadveien for å legge om vann- og avløpsledninger. Dette vil føre til at fortau stenges og kollektivfelt gjøres om til gangvei for en midlertidig periode.
Sosialantropologen Edvard Hviding er en av tre UiB-forskere som er blitt tildelt millionbeløp gjennom Forskningsrådets prestisjefulle Toppforsk-program for sitt prosjekt Mare Nullius.
Frokostmøter om helseklyngen samler folk på tvers av miljøer og institusjoner på helsefeltet i Bergen, og onsdag 31. januar møtte over 60 deltakere på møtet med tematittelen «Teknologi i helse og omsorg – utfordringer og muligheter»
Statsminister Erna Solberg etablerer et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. UiBs marine satsing blir sentral.
Universitetet i Bergen etablerer et nytt senter for å styrke forskning og rådgivning til norske myndigheter og internasjonale organer knyttet til bærekraftig hav.
Elisabeth Maråk Støle tilsatt som administrerende direktør for Forskningsselskapet SørVest AS 
UiBs nye viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen, la sin første utenlandstur til New York, der hun besøkte flere aktører i FN-systemet.
Opplev en virtuell omvisning i nybygget som skal huse den nye helseklyngen i Bergen.
Daniel Nygård har på noen uker i høst redigert fem ferdige filmer til bruk i undervisning. Det har han gjort gjennom videoredigeringsprogrammet Viz story.
UiB brukar no robot i saksbehandling. – Eg var spent på korleis teknologien ville verke i praksis, men det fungerer veldig godt, seier Nina Fox.
Universitetet i Bergen inngår samarbeidsavtale med IBM om teknologiutvikling og innovasjon.
UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.
Universitetsstyret vedtok i dag et budsjett for 2018 som styrker ressurser for videreutvikling av UiBs satsingsområder og som også setter av midler til oppfølging av den nasjonale satsingen på humaniora.

Sider