Hjem
Årsstudium

Filosofi, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Plassar10
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i filosofi er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole-
eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer emne i eldre og nyare filosofi, og emne som gir høve til fordjuping innan særskilde tema. Du får såleis moglegheit til å fordjupe deg i område som du har ei særskild interesse for, til dømes i samband med yrket ditt.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Ein kan byrje på årstudiet i både haust- og vårsemester. Anbefalt progresjon i studiet:

Årsstudium i filosofi (krav 60 SP)
Årsstudium i filosofi - emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–32
LOG110Introduksjon til formallogikk51–32
LOG112Introduksjon til filosofisk logikk51–32
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–33
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–33
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL106Innføring i miljøetikk101–3
FIL107Innføring i politisk idéhistorie101–3
FIL116Innføring i moderne politisk teori101–3
FIL125Introduksjon til teoretisk filosofi101–3
FIL129Filosofiske klassikarar101–3
FIL217Wittgensteinstudiar101–3
FIL218Estetikk101–3
FIL219Vitskapsfilosofi101–3
FIL220Metafysikk101–3
FIL228Moralfilosofi101–3
FIL231Ope emne101–3
FIL233Filosofien i antikken101–3
FIL235Sinnsfilosofi101–3
FIL236Miljøetikk101–3
FIL241Rettsfilosofi101–3
FIL245Språkfilosofi101–3
FIL246Kontinental filosofi101–3
FIL247Epistemologi101–3
FIL248Methods of Analysis in Social Sciences101–3
FIL249Politisk filosofi101–3
LOG111Deduksjon og metalogikk101–3
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider
 

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i filosofi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Tilrådde forkunnskapar

Vi rår til at du har tatt ex.phil. før du byrjar på eit årsstudium i filosofi.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184366

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)