Hjem
Master

Kunst, master, 2 år

  • Lengde2 År
  • Studiepoeng120

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart til Masterprogrammet i kunst, et studium som administreres av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

Her finner du den viktigste informasjonen om studiestarten din. 

Obligatorisk oppmøte

Den første uken, uke 33, får du informasjon om studiestart og du får møte dine medstudenter, faddere og studiekonsulent. 

Oppmøte: 

Mandag 10. august , i Møllendalsveien 61. Her møter du alle nye studenter ved Institutt for kunst. Mer informasjon vil bli publisert semere.

Hele uke 33 er satt av til ulike orienteringsmøter, informasjon om instituttet og fakultetet, og studieprogrammet. 

Nye MA-studenter kan besøke kortsenteret for å få adgangskort, 11.august 10-10.30. Studentene vil bli inndelt i grupper for å besøke kortsenteret. Gruppeinndelingen er klar ved semesterstart uke 33.Det er viktig på grunn av smittevernhensyn at denne tiden holdes.

Studentutvalget ved instituttet og fakultetet har et fadderopplegg på ettermiddag- og kveldstid i uke 33 for de som ønsker å delta.

Program med orienteringsmøter og fadderaktiviteter vil fortløpende bli publisert på våre https://www.uib.no/kmd/118103/ny-student-ved-fakultet-kunst-musikk-og-design studentsider.

Gjør deg gjerne klar til studiestarten, her er et fint sted å starte: Sjekkliste i studiestarten 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på studieveileder@kmd.uib.no 

Vi ser frem til spennende og utviklende år sammen med dere.

Presentasjon

Introduksjon

Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet som selvstendige og kritiske utøvere i ulike deler av samtidskunst-feltet.

Utdanningen gir studentene nødvendige kunstneriske, metodiske og teoretiske kvalifikasjoner for å arbeide profesjonelt i et sammensatt og samtidig kunstfelt.

Studentene utvikler en rekke kvalifikasjoner, som inkluderer kreativ tenkning, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektledelse og teknisk kunnskap knyttet til egen kunstpraksis.

Mål og innhald

Mål og innhold: STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER

Masterstudiet i kunst forbereder studentene for virksomhet som selvstendige og kritiske utøvere i ulike deler av samtidskunst-feltet. Utdanningen gir studentene nødvendige kunstneriske, metodiske og teoretiske kvalifikasjoner for å arbeide profesjonelt i et sammensatt og samtidig kunstfelt. Studentene utvikler en rekke kvalifikasjoner, som inkluderer kreativ tenkning, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektledelse og teknisk kunnskap knyttet til egen kunstpraksis.

Selvstyrt kunstnerisk praksis står sentralt gjennom samtlige semestre. Masterprosjektet utgjør hovedkomponenten i programmet. Hver student definerer sitt eget kunstneriske prosjekt. Masterprosjektet blir utviklet over to år gjennom individuelle undersøkelser, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovedveileder, andre faglige tilsatte, gjestelærere og medstudenter. Masterprosjektet kan formuleres og utvikles i forhold til et gitt medium eller en kombinasjon av medier og materialer.

Institutt for kunst har verksteder, teknisk ekspertise og veiledningskompetanse innen, fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, maleri, performance, skulptur, tegning, tekstil, bevegelige bilder og det digitale. Et masterprosjekt kan også være basert på andre kriterier, knyttet til steds-spesifikke, relasjonelle og/eller tverrfaglige tilnærminger.

Studentene skal gjennom sitt masterprosjekt få kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid og dets metoder, som er likestilt med vitenskapelig forskning i henhold til Universitets og Høyskoleloven. Kunstnerisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i kunstnerens særlige erfaringer og refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag, i form av kunstneriske resultater, så vel som tekst og andre medier.

Institutt for kunst tilbyr et stimulerende og utfordrende læringsmiljø for motiverte studenter. En sentral målsetting i masterprogrammet er å fremme og etablere faglig diskurs mellom studenter, og slik stimulere til kontinuerlig kritisk refleksjon av egen og andres kunstneriske praksis.

Kva kan eg bli

Vidare studium

Fullført og bestått studium gir Mastergrad i kunst, eller Master of Fine Arts. Master-graden gir grunnlag for å søke opptak til PhD-programmet ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsutbytte: Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter:

¿ Demonstrere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for samtidskunstpraksis på profesjonelt nivå

¿ Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kunstprosjekt og stille det ut i en profesjonell kontekst.

¿ Identifisere og vurdere kunstneriske og etiske utfordringer, samt relevante teoretiske problemstillinger

¿ Analysere, formulere og formidle intensjoner, verdier og mening i kunstnerisk arbeid til et publikum med varierende/ulik kunstkompetanse

¿ Har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid som retning innen akademisk, kunstnerisk kontekst

¿ Etablere, opprettholde, administrere og presentere en profesjonell kunstpraksis

Generell kompetanse:

  • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere kunstneriske prosjekter
  • Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig utvikling

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Obligatoriske emne: Semesteremne MAKU 1, Semesteremne MAKU 2, Semesteremne MAKU 3, Semesteremne MAKU 4.

Rekkefølge for emne i studiet: Semesteremne MAKU 1, Semesteremne MAKU 2, Semesteremne MAKU 3, Semesteremne MAKU 4.

Utveksling/eksterne prosjektperioder: Det legges til rette for studentutveksling/eksterne prosjektperioder for studenter i andre semester (MAKU2). Dette skal forhånds godkjennes av studentens hovedveileder.

Master i kunst (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAKU 1Master kunst 1. semester30-1
MAKU 2Master kunst 2. semester30-2
MAKU 3Master kunst 3. semester30-3
MAKU 4Master kunst 4. semester30-4
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Utveksling og eksterne prosjektperioder: Studieprogrammet tilbyr studentutveksling og/eller eksterne prosjekt perioder for studenter i det andre semesteret (MAKU 2). Dette må være forhåndsgodkjent av studentens hovedveileder.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen