Hjem
Master

Kunst, master, 2 år

  • Lengde2 År
  • Plassar
  • Studiepoeng120

Ny student

Ny student

Welcome to the Master's Programme in Fine Art, at the Faculty of Fine Art, Music and Design (KMD)!

The most important information regarding your semester start will be announced on this webpage. The semester starts in week 33. During this week, you will among many meet your fellow students, your main tutor, and the artistic community at the Art Academy - Department of Contemporary Art.

The entire week 33 has been devoted to various orientation meetings, information about the Master's Programme and the Department of Fine Art. Updated program will be published on our website https://www.uib.no/kmd/108838/studentsiderwww.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak here . It is important that you participate in the program!

Some important dates:

Monday 12 August, 1 PM:Orientation meeting for MA1 students. Please meet infront of the library at Møllendalsveien 61.

Tuesday 13 August, 9 AM: Orientation meeting for exchange students. Please meet infront of the library at Møllendalsveien 61.

Please feel free to start your student preparations. gives you some good suggestions to your to-do list: https://www.uib.no/student/89884/sjekkliste-i-studiestartenwww.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak This webpage gives you some good suggestions to your to-do list.

If you have any questions, please do not hesitate to contact your student adviser (studieveileder@kmd.uib.no).

We are very much looking forward to meet you on 12th of August!

Presentasjon

Introduksjon

Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet som selvstendige og kritiske utøvere i ulike deler av samtidskunst-feltet.

Utdanningen gir studentene nødvendige kunstneriske, metodiske og teoretiske kvalifikasjoner for å arbeide profesjonelt i et sammensatt og samtidig kunstfelt.

Studentene utvikler en rekke kvalifikasjoner, som inkluderer kreativ tenkning, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektledelse og teknisk kunnskap knyttet til egen kunstpraksis.

Mål og innhald

Mål og innhold: STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER

Masterstudiet i kunst forbereder studentene for virksomhet som selvstendige og kritiske utøvere i ulike deler av samtidskunst-feltet. Utdanningen gir studentene nødvendige kunstneriske, metodiske og teoretiske kvalifikasjoner for å arbeide profesjonelt i et sammensatt og samtidig kunstfelt. Studentene utvikler en rekke kvalifikasjoner, som inkluderer kreativ tenkning, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektledelse og teknisk kunnskap knyttet til egen kunstpraksis.

Selvstyrt kunstnerisk praksis står sentralt gjennom samtlige semestre. Masterprosjektet utgjør hovedkomponenten i programmet. Hver student definerer sitt eget kunstneriske prosjekt. Masterprosjektet blir utviklet over to år gjennom individuelle undersøkelser, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovedveileder, andre faglige tilsatte, gjestelærere og medstudenter. Masterprosjektet kan formuleres og utvikles i forhold til et gitt medium eller en kombinasjon av medier og materialer.

Institutt for kunst har verksteder, teknisk ekspertise og veiledningskompetanse innen, fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, maleri, performance, skulptur, tegning, tekstil, bevegelige bilder og det digitale. Et masterprosjekt kan også være basert på andre kriterier, knyttet til steds-spesifikke, relasjonelle og/eller tverrfaglige tilnærminger.

Studentene skal gjennom sitt masterprosjekt få kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid og dets metoder, som er likestilt med vitenskapelig forskning i henhold til Universitets og Høyskoleloven. Kunstnerisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i kunstnerens særlige erfaringer og refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag, i form av kunstneriske resultater, så vel som tekst og andre medier.

Institutt for kunst tilbyr et stimulerende og utfordrende læringsmiljø for motiverte studenter. En sentral målsetting i masterprogrammet er å fremme og etablere faglig diskurs mellom studenter, og slik stimulere til kontinuerlig kritisk refleksjon av egen og andres kunstneriske praksis.

Kva kan eg bli

Vidare studium

Fullført og bestått studium gir Mastergrad i kunst, eller Master of Fine Arts. Master-graden gir grunnlag for å søke opptak til PhD-programmet ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsutbytte: Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter:

¿ Demonstrere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for samtidskunstpraksis på profesjonelt nivå

¿ Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kunstprosjekt og stille det ut i en profesjonell kontekst.

¿ Identifisere og vurdere kunstneriske og etiske utfordringer, samt relevante teoretiske problemstillinger

¿ Analysere, formulere og formidle intensjoner, verdier og mening i kunstnerisk arbeid til et publikum med varierende/ulik kunstkompetanse

¿ Har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid som retning innen akademisk, kunstnerisk kontekst

¿ Etablere, opprettholde, administrere og presentere en profesjonell kunstpraksis

Generell kompetanse:

  • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere kunstneriske prosjekter
  • Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig utvikling

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Obligatoriske emne: Semesteremne MAKU 1, Semesteremne MAKU 2, Semesteremne MAKU 3, Semesteremne MAKU 4.

Rekkefølge for emne i studiet: Semesteremne MAKU 1, Semesteremne MAKU 2, Semesteremne MAKU 3, Semesteremne MAKU 4.

Utveksling/eksterne prosjektperioder: Det legges til rette for studentutveksling/eksterne prosjektperioder for studenter i andre semester (MAKU2). Dette skal forhånds godkjennes av studentens hovedveileder.

Master i kunst (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAKU 1Master kunst 1. semester30-1
MAKU 2Master kunst 2. semester30-2
MAKU 3Master kunst 3. semester30-3
MAKU 4Master kunst 4. semester30-4
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen