Home
Master

Fine art, Master's, 2 years

 • Years2 Years
 • Intake45
 • ECTS credits120

Presentation

What you Learn

Required Learning Outcomes

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap og ferdigheter:

 • Demonstrere kunstnerisk kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for samtidskunstpraksis på profesjonelt nivå
 • Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kunstprosjekt og stille det ut i en profesjonell kontekst.
 • Identifisere og vurdere kunstneriske og etiske utfordringer, samt relevante teoretiske problemstillinger
 • Analysere, formulere og formidle intensjoner, verdier og mening i kunstnerisk arbeid til publikum med og uten kunstkompetanse
 • Har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid som retning innen akademisk, kunstnerisk kontekst
 • Etablere, opprettholde, administrere og presentere en kunstpraksis profesjonelt.

 

Generell kompetanse:

 • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere kunstneriske prosjekter
 • Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig og profesjonell utvikling

Programme structure

Master i kunst (krav 120 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
MAKU 1Master Fine Art, 1. semester30-1
MAKU 2Master Fine Art, 2. semester30-2
MAKU 3Master Fine Art, 3. semester30-3
MAKU 4Master Fine Art, 4. semester30-4
SP = ECTS credits, S = Semester, R = Recommended semester

More information

About the programme

See full study plan