Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Geographies of Sustainable Development, master, 2 år

Master's Programme in Geographies of Sustainable Development (krav 120 SP)
Emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO306Metodar i samfunnsgeografi101–42
GEO308Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar101–41
GEO310Skrivekurs og prosjektskildring101–41
GEO330Theories of Sustainable Land Use101–41
GEO337Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance 101–42
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO316Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis101–42
GEO317Særemne i geografi102–42
GEO324Geographies of the Green Economy101–42
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO350Masteroppgåve i geografi603–43
Prosjektskildring
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
Rettleiingsavtale
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester