Hjem
Senter for vitenskapsteori
PhD-kurs

VITHF905 - Vitskapsteori og etikk

VITHF905 gir Ph.D.-kandidatar innføring i forskingsetikk og viktige område innan vitskapsteori, med vekt på humaniora og forholdet mellom forsking og samfunn

Bilde av bygg på HF-fakultetet med tre i front
Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Kurs i vitenskapsteori og etikk i regi av Senter for vitskapsteori (SVT) er ein obligatorisk del av forskerutdanninga for stipendiatar ved det humanistiske fakultetet og Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, UiB. Stipendiatar kan velge å ta anten VITHF905 eller VITHF900 for å oppfylle dette kravet.

Ph.D.-kurs: Vitskapsteori og etikk (VITHF905)

VITHF905 (5 ECTS) gir Ph.D.-kandidatar innføring i forskingsetikk og viktige område innan vitskapsteori, med vekt på humaniora og forholdet mellom forsking og samfunn. I tillegg til forelesingar og diskusjonar om desse tema på seminara, får kandidatane også høve til å utvikle eit kortare paper i vitskapsteori og/eller etikk med relevans for kandidaten sitt fagfelt eller avhandling.

VITHF905 er ein obligatorisk del av forskarutdanninga ved Humanistisk fakultet og Institutt for Musikk ved Griegakademiet, UiB. 

Kurset vert halde av Senter for Vitskapsteori (SVT) i vårsemesteret. Det fem dagar lange seminaret vert vanlegvis halde i januar. 

Kurset er berre ope for Ph.D.-kandidatar på Humanistisk fakultet og Institutt for musikk ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen, UiB.

Kurset vert halde på engelsk.

1. Fem dagar langt seminar med forelesingar og diskusjonar om vitskapsteori og etikk.

2. Eit paper (2500 ord) som diskuterer etiske problem og/eller vitskapsteoretiske problem med relevans for kandidaten sitt fagfelt eller avhandling.

Legg merke til at kandidatar som tidlegare har tatt VITHF905 kan utvide dette kurset med Rettleia paper i vitskapsteori og etikk, VITHF910 (5 ECTS), og med dette vidareutvikle det korte paperet frå VITHF905 i ein prosess med rettleiing og diskusjonsgrupper. Desse kandidatane kan også velje å skrive eit nytt og lenger paper i vitskapsteori eller etikk med relevans for deira eige fagfelt eller avhandling.

Emneplanar

Kategori

 Tekst 

Emnekode

VITHF905

Namn på emnet, nynorsk

Vitskapsteori og etikk

Namn på emnet, bokmål

Vitenskapsteori og etikk

Namn på emnet, engelsk

Theory of Science and Ethics

Studiepoeng, omfang

 

ECTS Credits

5 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

 

Level of Study

PhD

Fulltid/deltid

 

Full-time/Part-time

 

Undervisningsspråk

English

Undervisningssemester

 

Semester of Instruction

Spring

Undervisningsstad

 

Place of Instruction

 

The Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT). Two of the four seminar days are normally held outside of Bergen.

Mål og innhald

 

 

 

 

Objectives and Content

The aim of the course is 1) to engage Ph.D. candidates in key areas of theory of science with an emphasis on the philosophy of humanities and research ethics, as well the relationship between research and society, and 2) to offer candidates an arena for critical reflection upon their own field of research and their Ph.D. projects. and 3) to develop this into a paper.

Læringsutbytte

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning Outcomes

 

Upon completing the course and the presentation and discussion of the paper, the Ph.D. candidate is expected to have demonstrated: Knowledge of general problems of theory of science and ethics, and an ability to identify and discuss such problems as applying to the candidate’s  field of research and to presuppositions for his or her Ph.D. project.

 

Krav til forkunnskapar

Masters degree, or equivalent.

 

Tilrådde forkunnskapar                                      

 

 

Studiepoengsreduksjon

The course overlaps with VITHF900 (5 ECTS)

Krav til studierett

 

Ph.D.-candidates enrolled in the Ph.D. program at the Faculty of Humanities and at the Grieg Academy - Department of Music at the University of Bergen, UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 

 

 

 

 

 

 

Teaching and Learning Methods

 

Lectures, plenary discussions, group discussions.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Compulsory Assignments and Attendance

1. Prepare for (read text compendium) and take part in the four-day seminar in the theory of science and ethics at the Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT). The course takes place annually in January and February. Attendance at seminar: min. 80%.

 

Vurderingsformer

 

 

 

 

 

 

Forms of Assessment

 

A paper (2500 words) on a self-chosen topic on a problem in theory of science and/or ethics with relevance for the candidate’s field of research or own project. The paper must be recommended for submission before it can be submitted.

 

The paper should be submitted within 6 weeks after the four-day seminar.

 

 

 

Hjelpemiddel til eksamen

 

Examination Support Material

 

Karakterskala

 

 

 

 

 

Grading Scale

Approved/not approved

Vurderingssemester

 

 

Assessment Semester

Spring

Litteraturliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading List

 Will be made available before December 1st.

 

Emneevaluering

 

Course Evaluation

 

Participating candidates will evaluate the course in accordance with the University’s system of quality assurance.

Programansvarleg

 

Course Coordinator

 

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT)

Administrativt ansvarleg

 

Course Administrator

 

Advisor Idunn Tandstad

 

Idunn.Tandstad@uib.no

 

Kontaktinformasjon

 

Contact Information

Advisor; Idunn Tandstd

Idunn.Tandstad@uib.no

Emnebeskriving for

Vitskapsteori og etikk (VITHF905)………………. (Namn på emnet, nynorsk)

Vitenskapsteori og etikk (VITHF905)………………. (Navn på emnet,, bokmål)

Theory of Science and Ethics (VITHF905)……. (Name of the course,  English)

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):         

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)

         

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

 

Emnebeskrivinga vart justert:            …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

 

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)