Hjem
Senter for vitenskapsteori
PhD-kurs

VITHF910 - Rettleia oppgåve i vitskapsteori og etikk

VITHF910 er ei påbygging til Vitskapsteori og etikk VITHF905.

Bilde av bygg på HF-fakultetet med tre i front
Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Kurs i vitskapsteori og etikk i regi av Senter for Vitskapsteori (SVT) er ein obligatorisk del av forskerutdanninga for stipendiatar ved det humanistiske fakultetet og Griegakademiet - Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen, UiB. Stipendiatar kan velge å ta anten VITHF905 eller VITHF900 for å oppfylle dette kravet.

Ph.D.-kurs: VITHF910 Rettleia oppgåve i vitskapsteori og etikk

VITHF910 (5 ECTS) er ei påbygging til Vitskapsteori og etikk VITHF905. Kurset gir Ph.D.-kandidatar høve til å utvikle ei lengre oppgåve i vitskapsteori og/eller etikk med relevans for deira eiga fagfelt eller avhandling. Kandidatane utviklar oppgåvene sine i ein rettleia og deliberativ prosess, i samspel med representantar frå SVT og ei lita gruppe medstudentar.

Kurset er berre ope for kandidatar som har fullført VITHF905.

Kurset vert halde av Senter for Vitskapsteori (SVT) i vårsemesteret. 

Kurset er berre ope for Ph.D.-kandidatar på Humanistisk fakultet og Institutt for musikk ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen, UiB.

Kurset vert halde på engelsk.

  1. Ei oppgåve (4000-6000 ord) som diskuterer etiske problem og/eller vitskapsteoretiske problem med relevans for kandidaten sitt fagfelt eller avhandling.
  2. Rettleiing av oppgåve, individuelt og i grupper.
  3. Presentasjon av oppgåva med tilbakemeldingar frå representantar frå SVT og kandidaten sitt institutt.

Legg merke til at VITHF905 saman med VITHF910 har same innhald som VITHF900. VITHF910 gir kandidatar som har fullført VITHF905 eit høve til å vidareutvikle dei korte oppgåvene dei har skrive i samband med VITHF905. Desse kandidatane kan også velje å skrive ei ny og lengre oppgåve med meir direkte relevans for deira fagfelt og avhandling.

Emneplanar

Kategori

 Tekst 

Emnekode

VITHF910

Namn på emnet, nynorsk

Rettleia oppgåve i vitskapsteori og etikk

Namn på emnet, bokmål

Veiledet oppgave i vitskapsteori og etikk

Namn på emnet, engelsk

Supervised Paper in Theory of Science and Ethics

Studiepoeng, omfang

 

ECTS Credits

5 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

 

Level of Study

Ph.D.

Fulltid/deltid

 

Full-time/Part-time

 

Undervisningsspråk

English

Undervisningssemester

 

Semester of Instruction

Spring

Undervisningsstad

 

Place of Instruction

 

The Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT).

Mål og innhald

 

 

 

 

Objectives and Content

The aim of the course is to offer candidates an arena for critical reflection upon their own field of research and their Ph.D. projects, and 3) to develop this into a paper in a process with feedback from co-students and supervisors.

 

Læringsutbytte

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning Outcomes

Upon completing the course and the presentation and discussion of the paper, the Ph.D. candidate is expected to have demonstrated: Knowledge of general problems of theory of science and ethics, and an ability to identify and discuss such problems as applying to the candidate’s field of research and to presuppositions for his or her Ph.D. project.

 

 

Krav til forkunnskapar

Masters degree, or equivalent

 

Tilrådde forkunnskapar                                      

 

 

Studiepoengsreduksjon

The course overlaps with VITHF900 (5 ECTS)

Krav til studierett

 

Ph.D.-candidates enrolled in the Ph.D. program at the Faculty of Humanities and at the Grieg Academy - Department of Music at the University of Bergen, UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 

 

 

 

 

 

 

Teaching and Learning Methods

 

Supervision in groups and/or individually, group discussions, commenting on co-students’ drafts, public presentation of paper.

 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Compulsory Assignments and Attendance

1. Take part in supervision of the paper in groups and/or individually.

 

2. Comment on two co-students’ paper drafts.

 

3. Present the paper. The presentation takes place in the form of a public lecture (30 min.) followed by a discussion with committee members and peers (45 min.). The paper must be recommended by an assessment committee before it can be presented.

 

 

Vurderingsformer

 

 

 

 

 

 

Forms of Assessment

 

A paper (4000-6000 words) on a self-chosen topic on a problem in theory of science and/or ethics with relevance for the candidate’s field of research or own project.

 

Main emphasis of assessment will be the paper, the presentation of the paper, and discussion of the paper after the presentation.

 

For candidates who write a paper on a self-chosen topic, the paper must be recommended for submission before it can be submitted.

 

Final assessment is given by the committee after the presentation and discussion.

 

The members of the assessment committee are proposed jointly by the Ph.D. candidate’s home department and the SVT. The committee shall normally consist of the supervisor of the Ph.D. project, a representative of the faculty at the candidate’s department/academic field, and a representative from the SVT. The committee is appointed by the SVT.

 

Deadline for submitting paper is early spring 2022. Presentation of the paper will take place before the end of spring term.

 

The department shall make copies of the recommended manuscript available to the public within one week before the presentation.

 

 

Hjelpemiddel til eksamen

 

Examination Support Material

 

Karakterskala

 

 

 

 

 

Grading Scale

Approved/not approved

Vurderingssemester

 

 

Assessment Semester

Spring

Litteraturliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading List

 Will be made available before December 1st.

 

Emneevaluering

 

Course Evaluation

 

Participating candidates will evaluate the course at the end of the semester.

Programansvarleg

 

Course Coordinator

 

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT)

Administrativt ansvarleg

 

Course Administrator

 

Advisor Idunn Tandstad

Idunn.Tandstad@uib.no

Kontaktinformasjon

 

Contact Information

Advirsor; Idunn Tandstad

Idunn.Tandstad@uib.no

Emnebeskriving

Rettleia paper i vitskapsteori og etikk (VITHF910)…………. (Namn på emnet, nynorsk)

Veiledet paper i vitenskapsteori og etikk (VITHF910)……. (Navn på emnet,, bokmål)

Supervised Paper in Theory of Science and Ethics (VITHF910) (Name of the course,  English)

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):         

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)

         

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

 

Emnebeskrivinga vart justert:            …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

 

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)