Hjem
Senter for vitenskapsteori
Seminar

Sheila Jasanoff: Sentrale konsept

I dette seminaret gav Kjetil Rommetveit ein introduksjon til forskinga og dei viktigaste bidraga til Sheila Jasanoff, Holbergpris-vinnar i 2022.

To the left: A woman with dark hair, glasses, a sari in orange and purple and a red necklace. To the right: A stylized portrait of Ludvig Holberg in white and grey and the words Holbergprisen below
Sheila Jasanoff har samarbeida med forskarar ved SVT i ei årrekke.
Foto/ill.:
Sheila Jasanoff: Martha Stewart. Logo: The Holberg Prize

Hovedinnhold

Sheila Jasanoff, Holbergpris-vinnar i 2022, er professor i vitskaps- og teknologistudiar ved Harvard Kennedy School. 

I ein miniseminarrekke om arbeidet hennar, som fann stad på SVT sitt møterom 22. april, 29. april og 5. mai, inviterte vi publikum til å ta del i ei utforsking av arbeidet pristildelinga baserer seg på. Serien blei leia av forskarar ved Senter for vitskapsteori ved UiB.

Dette seminaret 22. april gav ein introduksjon til Jasanoff si forsking og viktigaste bidrag.

Fagleg ansvarleg: Kjetil Rommetveit.

Sjå opptak av presentasjonen her:

Sheila Jasanoff - Main concepts.mp4

Produsent:
SVT