Hjem
Senter for vitenskapsteori
Disputas

Disputas: Thor Olav Iversen (vitenskapsteori)

Thor Olav Iversen disputerer for for doktorgraden fredag 2. juni 2023.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Making world hunger legible "

Opponenter:

  1. Professor of International Affairs Sakiko Fukuda-Parr, The New School
  2. Research fellow John Thompson, Institute of Development Studies - University of Sussex

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit

Disputasleder

Professor og senterleder ved Senter for vitenskapsteori, Rasmus Slaattelid

Åpent for alle interesserte.